Հատակի ջեռուցում

Հատակի ջեռուցման համակարգը կատարյալ է ջերմության ճիշտ բաշխման համար

մանրամասն

Կոյուղու կցամասեր

150

Անկյուն 50×67°

150

Անկյուն 50×30°

150

Անկյուն 50×15°

250

Ռեզինե անցում 73/40

250

Ռեզինե անցում 50/32

200

Ռեզինե անցում 40/25

550

Ճկուն մուֆտ

550

Ճկուն կցորդիչ 50մմ

150

Խցան 110

90

Խցան 50

150

Ամրակ 110

100

Ամրակ 50

300

Անցում 50/110

850

Ռեվիզիա 110

450

Ռեվիզիա 50

450

Մուֆտ 110

250

Մուֆտ 50

1,490

Խաչուկ 110×110×110×87°

1,490

Խաչուկ 110×110×110×45°

1,190

Խաչուկ 110×50×50×87°

1,190

Խաչուկ 110×50×50×45°

590

Խաչուկ 50×50×50×87°

590

Խաչուկ 50×50×50×45°

290

Եռաբաշխիչ 50×50×45°

290

Եռաբաշխիչ 50×50×87°

520

Եռաբաշխիչ 110×50×45°

520

Եռաբաշխիչ 110×50×87°

790

Եռաբաշխիչ 110×110×45°

690

Եռաբաշխիչ 110×110×87°

130

Անկյուն 50×45°