Հատակի ջեռուցում

Հատակի ջեռուցման համակարգը կատարյալ է ջերմության ճիշտ բաշխման համար

մանրամասն

Կոյուղի փոքր տրամագիծ

100

Խցան 40

90

Խցան 32

250

Մուֆտ 40

250

Մուֆտ 32

250

Անցում 50/40

250

Անցում 50/32

250

Անցում 40/32

260

Եռաբաշխիչ 40×40×45°

260

Եռաբաշխիչ 40×40×87°

250

Եռաբաշխիչ 32×32×45°

250

Եռաբաշխիչ 32×32×87°

140

Անկյուն 40×45°

140

Անկյուն 40×87°

130

Անկյուն 32×45°

130

Անկյուն 32×87°

750

Խողովակ 40×2000մմ

450

Խողովակ 40×1000մմ

250

Խողովակ 40×500մմ

650

Խողովակ 32×2000մմ

390

Խողովակ 32×1000մմ

200

Խողովակ 32×500մմ